Branża budowlana Zakupy

Rodzaje kontenerów na odpady

Jeśli szukasz hakowców, koniecznie wejdź na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Część śmieci nie może być wyrzucanych do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane w trakcie wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, a także odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z gromadzeniem i transportem odpadów. By ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które doskonale sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Ich załadunek ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których podmiotów?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Pośród nich można wymienić m.in. brygady sprzątające oraz parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]