Wymiar sprawiedliwości

Pomoc prawna – pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Poszkodowany może wysuwać roszczenia względem sprawcy o naprawienie szkody. Także w razie krzywdy fizycznej ma prawo starać się o zadośćuczynienie. W wielu przypadkach dochodzi do braku porozumienia pomiędzy sprawcą szkody i poszkodowanym, głównie odnośnie do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma szerokie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i sporach, przede wszystkim z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Przeprowadzone do tej pory postępowania dotyczyły zarówno zadośćuczynień za szkody rzeczowe, jak też szkody osobowe.

Sprawa o odszkodowanie – na jaką kancelarię się zdecydować?

Należy wybrać kancelarię, która prowadziła już tego rodzaju postępowania – praktyka w sprawach odszkodowawczych będzie przydatna w kolejnych sprawach z tej dziedziny prawa. Oferta kancelarii powinna być wszechstronna – typów spraw odszkodowawczych jest bardzo wiele: może to być odszkodowanie za błąd medyczny, wypadek komunikacyjny bądź przy pracy, jak również wysokie koszty leczenia, zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, szkody w pojeździe czy mieniui wiele innych.
Kancelaria Czarniak Baszczyn prowadzi wszelkie wymienione wyżej rodzaje postępowań, a także sprawy dotyczące ubezpieczeń funduszy kapitałowych, umów ubezpieczeń na życie, świadczeń odszkodowawczych z polis OC i postępowań służących odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od firm ubezpieczeniowych. W ramach obsługi prawnej sporządza dokumenty, takie jak pozwy o odszkodowanie od ubezpieczyciela i inne (np. w przypadkach rezygnacji z ubezpieczenia).

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi

Pozew cywilny przeciwko ubezpieczycielowi należy wnieść w stosownym terminie – w przypadku szkód majątkowych najpóźniej do trzech lat od zaistnienia szkody. W przypadku śmierci bliskiej osoby lub uszczerbku na zdrowiu przedawnienie tego roszczenia upływa po 20 latach. Złożenie pozwu zalecane jest dopiero wtedy, gdy pozostałe działania (negocjacje przedsądowe lub ugodowe) nie przyniosły pożądanego rezultatu.