Usługi

Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Tutaj uzyskasz więcej informacji o pracy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków.

Kilka ostatnich lat to okres przypływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, że wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do podjęcia zatrudnienia bądź nauki w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są potrzebne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Rosji, Kazachstanu, Ukrainy czy Białorusi. Należą do nich między innymi akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. W związku z tym, żeby pracować w tym zawodzie, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]