Usługi

Gdzie wykonać badania operatorów?

Zamów badania operatorów Bielsko Biała na http://www.badaniabielsko.pl.

Do rozpoczęcia działalności w różnego rodzaju profesjach potrzebne są właściwe uwarunkowania psychiczne. By sprawdzić, czy dana osoba je ma, przeprowadza się specjalistyczne testy. By je przeprowadzić, należy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w dużym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w jakiej zamierza działać badany. Inne badania wykonywane są wobec prawników, odmienne natomiast dla operatorów suwnic czy wózków widłowych. Jak łatwo się domyślić, te drugie badania są zlecane dużo częściej. Warto więc napisać kilka zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy określają ich specyfikę i jakie zdolności są podczas nich najważniejsze.

Przepisy a badania operatorów

Częstotliwość i charakter badań operatorów wózków podnośnikowych oraz innych maszyn wykorzystywanych w fabrykach określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być przeprowadzane co trzy lub cztery lata, z wyjątkiem kandydatów po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia testów co 2 lata. Warto przy tym nie zapominać, że wygląd testów może zostać zmodyfikowany, jeśli wykonujący je psycholog stwierdzi, że konieczne są inne badania albo niektóre części są w danym wypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, mające najczęściej formę papierowego testu oraz test sprawdzający inteligencję. Później wykonywane są badania na refleks, opierające się zwykle na naciśnięciu właściwego guzika po zaświeceniu się diody oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi odpowiednio szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania możliwości percepcji odległości oraz wzorku – te drugie najczęściej wykonywane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]