Usługi

Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać i na czym polegają?

Więcej szczegółów o badaniach psychologicznych kierowców Bielsko Biała na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się takim testom. Są one konieczne dla kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Widać więc, iż są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć tylko w sytuacji, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe instytucje – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu groźnej kolizji.
Celem badań jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy zbyt wolny refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. W toku badań bierze się pod uwagę wiek kierowcy, gdyż sprawdzane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem niezbędne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co pięć lat, ale jeżeli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są przeprowadzać badania co rok.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]