Ochrona zdrowia

Pierwsza pomoc – kurs

W naszym kraju co roku traci życie kilka tysięcy osób tylko z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie pogotowie ratunkowe. Odpowiedzią na te smutne statystyki są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam posiąść wiedzę i umiejętności potrzebne do dobrego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

W jakiej formie odbyć kurs pierwszej pomocy?

Niektóre kursy pierwszej pomocy odbywa się z wykorzystaniem e-learningu. Szkolenia przez Internet są z pewnością wygodniejsze i tańsze, jednak nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia różnego rodzaju treningów z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Tematy, jakie pojawią się w czasie kursu, są uzależnione od wspólnych uzgodnień organizatora z uczestnikami szkoleń. Na pewno, muszą się w nim znaleźć następujące elementy: bezpieczeństwo własne, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, tamować krwotoki oraz co zrobić, w przypadku zasłabnięć czy porażenia prądem.