Finanse

Nota księgowa na 40 euro – o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Nota księgowa na 40 euro. Zdobądź więcej szczegółów.

Osoby prowadzące firmę wcześniej czy później zawsze trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków działań upominawczych czy wystawiać od razu?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można przesłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych często przez długi okres czasu dobrych relacji partnerskich. W końcu przyczyną opóźnienia w przelaniu opłaty za fakturę może być zwyczajne niedopatrzenie lub krótkotrwałe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego rozmyślne działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych – gdzie znaleźć?

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Informacje o tym wyszczególniono w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za podstawę średni kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorców zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego za darmo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności, która posiada także innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]