Finanse

Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

Potrzebujesz wiadomości o automatycznej windykacji należności? Dobrze trafiłeś!

Jest mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy oferują usługi B2B, ale i firmy z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Windykacja – czynności, mające na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości

Wierzyciel może dochodzić swojej własności na drodze windykacji długu. Chociaż określenie to wielu osobom negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w ramach której wszczyna się wobec dłużnika różne czynności dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i miesiąc w miesiąc wypisuje podobną liczbę paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie przelana we wskazanym terminie bez wątpienia wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – informacje o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może skonfigurować swoje scenariusze czynności podejmowanych wobec nie płacących kontrahentów, definiując m.in. odstęp czasu między wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą efektów, dalszymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 €, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Na koniec, gdy wypunktowane wyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie bywa też przyczyną istotnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]