Finanse

Jakie znaczenie ma faktura proforma?

Czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty. Uzyskaj więcej szczegółów.

Każdy kto prowadzi swoje przedsiębiorstwo, ale też i gros osób realizujących zakupy przez internet, otrzymał choć raz fakturę proforma. Nie każdy jednakże wie, czym tak naprawdę jest ten dokument i czym różni się on od typowej faktury.

Co to jest faktura proforma?

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, toteż nierzadko spotykamy się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, zatem nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Należy aczkolwiek zostawić ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dokument handlowy, będący rodzajem zapowiedzi jakiejś oferty. Nie jest dowodem wykonania usługi czy zakupu artykułów, czyli zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie powoduje następstw w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo mówi o sprzedaży lub usłudze, która jeszcze nie została zrealizowana, wobec tego warunki transakcji w niej opisane mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy wolno wystawić fakturę proforma?

Faktura proforma zawiera te same elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane kontrahentów,
  • miejsce oraz datę,
  • nazwę usług czy też towarów, będących przedmiotem transakcji (wespół z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o wysokości naliczonych zniżek,
  • określenie terminu wykonania usługi czy też dostarczenia towaru,
  • określenie terminu zapłaty.

Taką fakturę należy oznakować dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, aby bez trudności można było rozróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, generującej skutki podatkowe. Należy również pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, kiedy kontrahent przeleje już zaliczkę bądź zapłaci w całości za przedmiot transakcji.