Finanse

Co to jest metoda kasowa?

Porządna porcja wiedzy o metodzie kasowej. Sprawdź koniecznie!

Właściciele firm na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. W tej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – strategia na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy czasem spotykają się z sytuacją, kiedy muszą wiele razy przypominać kontrahentowi o opłacie za dostarczone produkty lub zrealizowane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się nagminnie, nawet bardzo dobrze prosperująca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w odpowiednim terminie i ostatecznie otrzymać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta ustalonej należności. Ze względu na wspomniany wyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość krajowych przedsiębiorców, jednakże powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w drugą stronę. Gdy więc sami mają trudność z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie formularza VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do skrupulatnego monitorowania wpływu należności

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Zwykle przyczyną tego jest problem z regularnym monitorowaniem wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich śledzenia, żeby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wysyłają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Jednak już przy kilkudziesięciu dokumentach pilnowanie wpłat pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia zaoszczędzenie czasu i likwidację ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]